Rob van den Broek
17-01-1957  Ommen, Nederland – Niederlande – The Netherlands – Pays Bas

[NL] In de circa 35 jaar dat ik als bronsgieter werkzaam ben, heb ik heel veel beelden de revue zien passeren. Iets totaal nieuws maken is eigenlijk onmogelijk. Maar met mijn werk wilde ik toch proberen van alles wat ik gezien heb af te wijken. Mijn beelden bouw ik in zijn geheel op in was. Daarna worden er delen uitgesneden. Hierdoor ontstaat een nieuw concept waarbij de oorspronkelijke vorm naar de achtergrond verdwijnt. Doordat ik de techniek van het bronsgieten beheers ga ik tot het randje van de mogelijkheden die de giettechniek toelaat. En kan daar, als praktiserend bronsgieter, ook vrijuit mee experimenteren.

[DE] In den circa 35 Jahren, in denen ich als Bronzegießer tätig bin, habe ich sehr viele Skulpturen an mir vorüber ziehen sehen. Etwas völlig Neues zu machen ist eigentlich unmöglich. Aber in meinen eigenen (freien) Arbeiten wollte ich es dennoch probieren, mich von allem zu unterscheiden, was ich bislang gesehen habe. Meine Skulpturen baue ich zuerst vollständig aus Wachs auf. Danach werden Teile davon ausgeschnitten. Hierdurch entsteht ein neues Konzept, bei dem die ursprüngliche Form in den Hintergrund tritt. Dadurch, dass ich das Handwerk des Bronzegießens von Grund auf beherrsche, kann ich an den Rand dessen gehen, was die Technik des Bronzegießens zulässt. Als praktizierender Bronzegießer kann ich völlig frei mit der Technik selbst experimentieren.

[UK] In the approximately 35 years that I worked as a caster in bronze, I’ve seen a lot of works of art passing by. So, to make something totally new is actually impossible. But with my work I do try to distinguish from everything that I have already seen by experimenting with the cast bronze technology. First I make my sculptures completely in wax. After that I cut out parts of it, which create a new concept where the original form becomes the background form. Because I master cast bronze engineering I go to the brink of possibilities of its technology and freely experiment with it.

[FR] Environ 35 ans que j’ai travaillé comme un couleur en bronze, j’ai vu beaucoup d’oeuvres d’art. Ainsi, pour faire quelque chose totalement nouveau est en fait impossible. Mais avec mon travail, j’essaie de me distinguer de tout ce que j’ai déjà vu en expérimenter avec la technologie de bronze coulé. Tout d’abord, je fais mes sculptures complètement dans la cire. Après cela, j’ai coupé une partie de celui-ci qui créent un nouveau concept où la forme originelle devient la forme de l’arrière-plan.  Parce que je maitrise la coulée en bronze je vais au bord de la possibilités de sa technologie et peut expérimenter librement.